Inzetbaarheidscoaching

Inzetbaarheidscoaching

INZETBAARHEIDSCOACHING

DIANA

Als inzetbaarheidscoach vervul ik een proactieve rol in het kader van verzuimbeheersing en -preventie. De-medicalisering staat hierbij centraal. In mijn rol ondersteun ik de regievoering van de leidinggevende. Door middel van coaching en verzuimanalyse breng ik onderscheid aan in de aanpak van verzuim. Ik ontwikkel interventies op maat, waar alle betrokkenen mee aan de slag kunnen. Van vitaliteit, werk-privé balans tot loopbaanontwikkeling.

Mijn analyses van verzuimgegevens bieden handvatten voor aanpak van verzuim en dragen bij aan de bewaking van de Wet verbetering poortwachter. Daartoe voer ik overleg met leidinggevenden en interne deskundigen als P&O-adviseurs en arbo-coördinatoren. Doel: een zorgvuldige terugkeer en inzetbaarheid naar arbeid. Hierbij rekening houdend met functionele mogelijkheden, belasting en belastbaarheid van de medewerker.

Als inzetbaarheidscoach initieer ik – in samenspraak met de leidinggevende en P&O-adviseur – passend of aangepast werk. Desgewenst coach ik tijdens deze contacten de leidinggevende in de verzuimbegeleiding en verzuimpreventie.

Als inzetbaarheidscoach sta ik voor zowel het belang van de medewerker als die van de werkgever. Aan de kant van de werknemer stuur ik het ziekteproces of loopbaanproces zodat de werknemer weer blij en vol zelfvertrouwen aan de slag gaat. Aan de kant van de werkgever begeleid ik de HR manager met het re-integreren van de werknemer op de werkvloer. Dit met inachtneming van de wensen van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan loopbaantrajectadvies aan de werknemer.

Bel ons voor het maken van een afspraak of neem contact op via ons contactformulier.